شرکت بازرگانی و خدمات فنی سروش 
ارائه کننده دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر- کوانتومتر) مخصوص آنالیز آلیاژهای آهنی وغیرآهنی به صنعت ریخته گری ایران

M4000 - Easy Spark

Wave Length:

175 - 520 nm

Description:

جدیدترین دستگاه ارائه شده از طرف این کمپانی

 دستگاه کوانتومتر ثابت رومیزی مدل M4000 دستگاه جدیدی می باشد که پس از مدل قبلی خود (M5000) تولید گردید و مورد استفاده کارخانه های ریخته گری قرار گرفت .

دارای ویژگی های منحصربه فردی می باشد که در زیر شرح داده شده است :
  • دستگاه کوانتومتر (اسپکترومتر - متال آنالایزر ) M4000 دارای سیستم اپتیکی Paschrn Rung .
  • دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر-کوانتومتر) M4000 با تکنولوژی استفاده از دتکتورهای CCD .
  • دستگاه اسپکترومتر ( کوانتومتر - متال آنالایزر ) M4000 دارای محفظه اپتیک .
  • دستگاه کوانتومتر - اسپکترومتر (متال آنالایزر)  M4000 که Multi Base بوده و امکان اضافه کردن پایه (Base) را دارد .
  • دستگاه کوانتومتر (اسپکترومتر - متال آنالایزر ) M4000 با کاهش مصرف گاز آرگون توسط طراحی بهینه مسیر جریان گاز آرگون .
  • دستگاه متال آنالایزر (کوانتومتر - اسپکترومتر ) M4000 دارای نرم افزاری آسان با کاربری بسیار راحت .