شرکت بازرگانی و خدمات فنی سروش 
ارائه کننده دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر- کوانتومتر) مخصوص آنالیز آلیاژهای آهنی وغیرآهنی به صنعت ریخته گری ایران

دستگاه متال آنالایزر(اسپکترومتر-کوانتومتر) M5000

Wave Length:

140-680 nm

Description:

دستگاه متال آنالایزر(اسپکترومتر-کوانتومتر) نشر نوری
دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر-کوانتومتر) M5000 با کارائی بالا و کمترین هزینه اپراتوری به صنعت ریخته گری معرفی گردیده است
از مشخصات تکنولوژیکی کوانتومتر (اسپکترومتر ) M5000
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000، دستگاهی دقیق با تکنولوژی CCD و عملکرد بهینه در آنالیز کمی در آلیاژهای آهنی (Fe) و آلیاژهای غیر آهنی (..., Cu, Al) و آلیاژهای مختلف آنها
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000 دارای سیستم کنترل دما هوشمند محفظه اپتیک جهت حصول اطمینان از پایداری بالا
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000 با قابلیت اندازه گیری طول موجهای بین (680-140 نانومتر ) (در سه مدل)
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000 با کاهش مصرف گاز آرگون توسط طراحی بهینه مسیر جریان گاز آرگون
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000 دارای پایداری بهینه با استفاده از سیستمهای کنترل دستگاه
  • متال آنالایزر (کوانتومتر- اسپکترومتر) M5000 با دقت ، صحت و تکرارپذیری در آنالیز نمونه ها

دستگاه متال آنالایزر (اسپکترومتر-کوانتومتر) M5000 دارای سه مدل ذیل می باشد:


M5000 Models   

M5000 F  
Optimized performance for C, P, S, N, analysis
Available for bases such as Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Zn, Mg, Co

M5000 N

Optimized performance for C, P, S analysis
Available for bases such as Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Zn,, Mg, Co

M5000 S

Available for bases of Al, Cu, Ni, Ti, Zn